Szkoła
  

 

Serdecznie zapraszam do kontynuowania nauki w naszym Zespole.


Szkoła dysponuje bardzo dobr± baz± dydaktyczn± i przyjazn± uczniowi kadr± pedagogiczn±.

Rozwojowi osobowo¶ci uczniów służy realizacja wielu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych Ľródeł pozabudżetowych (programy podnosz±ce kwalifikacje zawodowe, granty o¶wiatowe itp.).  

Uczniowie TR bezpłatnie realizuj± kurs prawo jazdy kat. T .  Kategorię B można uzyskać w oparciu o ¶rodki EFS.

Nad procesem wychowawczym czuwa pedagog szkolny. Jestem przekonany, że spełnimy Wasze oczekiwania.

 


 • Publikacje  ( 1 pozycji )
 • Pierwsze kroki  ( 6 pozycji )

  Najkrótszy przewodnik dla uczniów rozpoczynaj±cych naukę w ZSP G±sawa! Przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy bycia pełnoprawnym uczniem.

 • Poznaj Szkołę!  ( 10 pozycji )
  Dowiedz się, czym jest ZSP G±sawa, poznaj historię narodzin szkoły, rozważ walory, możliwo¶ci, zapoznaj się z nasz± ofert±.

  Jest to również przykład innego, niż w przypadku Aktualno¶ci, sposobu prezentacji sekcji artykułów.

   

 • Samorz±d  ( 9 pozycji )
  Informacje  Samorz±du Uczniowskiego dzialaj±cego w ZSP G±sawa.